Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 21. 5. 2021

Vytvořeno: 22. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 584 418 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 422 565 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 192 947 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,0 %, senioři 80+ 11,7 %, senioři 70-79 let 24,6 %, senioři 60-69 let 18,1 %, osoby 50-59 let 15 %, osoby 40-49 let 10,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 236 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 265 722 osob ve věku 80 a více let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 325 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 37 256 osob (8,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 817 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 792 652 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 407 654 osob ve věku 70–79 let (39,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 717 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 75 959 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 890 328 osob (85,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 454 592 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 60 944 osob ve věku 65–69 let (9,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 356 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 38 431 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 511 379 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 494 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 59,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 61 075 osob ve věku 60–64 let (9,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 232 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 30 940 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 666 osob (67,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 055 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 72 952 osob ve věku 55–59 let (10,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 915 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 629 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 420 599 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 331 446 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 48,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 66 254 osob ve věku 50–54 let (9,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 42 723 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 30 748 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 404 917 osob (58,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 340 211 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 38,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 75 401 osob ve věku 45–49 let (8,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 94 412 osob (10,7 %) má rezervaci termínu očkování a 49 712 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 335 osob (54,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 422 566 osob (32,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 192 947 osob (11,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 358 516 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 400 223 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 181 305 osob (39,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 422 565 osob starších 16 let, což je 38,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 192 947 osob (13,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 586 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 452 775 osob:

  • 65 222 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 195 343 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 68 119 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 835 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 978 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 278 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 546 698 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?