Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 21. 4. 2021

Vytvořeno: 22. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 647 527 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 739 419 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 908 108 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (15,8 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,5 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (18,2 %), senioři 70-79 let (33,2 %), senioři 65-69 let (5,9 %) a chronicky nemocné osoby (3,4 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,6 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,5 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 58 475 očkovaných / 95 094 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 21. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 315 711 osob ve věku 80+, což představuje cca 71,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 235 280 osob ve věku 80+ (53,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 180 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 55 915 osob (12,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 806 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

K 21. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 648 395 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 64,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 289 086 osob ve věku 70–79 let (28,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 60 492 osob (6,0 %) má rezervaci termínu očkování a 152 871 osob (15,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 861 758 osob (85,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 739 419 osob (16,3 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 908 108 osob (8,5 %) druhou dávkou. Dalších 211 770 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 471 668 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 422 857 osob (22,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 739 419 osob starších 16 let, což je 19,6 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 908 108 osob (10,2 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 618 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 491 162 osob:

  • 78 199 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 243 522 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 169 441 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 312 790 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?