Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 21. 3. 2021

Vytvořeno: 22. 3. 2021 Poslední aktualizace: 22. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 340 728 aplikovaných dávek očkování, a to u 981 970 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 358 758 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (24,5 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (11,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (6,4 %), dále senioři 70-79 let (21,4 %) a senioři 80+ (27,1 %).  Zbývajících cca 6,9 % osob středního až velmi mladého věku (36 958 osob / 55 811 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 21. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 267 965 osob ve věku 80+, což představuje cca 60,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 154 064 osob ve věku 80+ (34,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

K 21. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 307 534 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 30,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 22 237 osob ve věku 70–79 let (2,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 870 208 osob, k očkování první či druhou dávkou je rezervováno 580 635 osob, 289 573 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: celkem 244 497 osob se dosud registrovalo (cca 55,4 % této věkové kategorie), 196 512 osob má rezervovaný termín k očkování první či druhou dávkou
  • Senioři ve věku 70–79 let: 406 152 provedených registrací (cca 40,1 % této věkové kategorie), 250 905 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 40 002 provedených registrací, 27 714 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 179 557 provedených registrací, 105 504 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 425 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 431 596 osob, 19 736 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 126 533 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů prošel po 7. 3. zásadní validací. Byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých se překrývalo více míst poskytování zdravotních služeb a kteří byli zároveň začleněni do sítě očkovacích míst. Zde uvedený počet aplikovaných vakcín nově odpovídá pouze samostatným ordinacím praktických lékařů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?