Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 21. 10. 2021

Vytvořeno: 22. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 028 174 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 148 851 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 043 039 osob bylo očkování dokončeno, u 90 610 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 217 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 363 720 osob ve věku 80 a více let (81,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 159 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 719 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 095 osob (83,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 867 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 396 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 405 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 490 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 900 762 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 125 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 872 osob ve věku 65–69 let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 324 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 514 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 963 osob (81,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 834 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 468 186 osob ve věku 60–64 let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 415 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 620 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 869 osob (75,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 183 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 484 025 osob ve věku 55–59 let (72,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 655 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 034 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 872 osob (73,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 528 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 482 267 osob ve věku 50–54 let (69,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 781 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 335 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 644 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 607 828 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 600 591 osob ve věku 45–49 let (68,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 389 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 047 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 611 264 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 551 732 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 543 941 osob ve věku 40–44 let (60,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 565 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 474 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 771 osob (62,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 384 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 407 665 osob ve věku 35–39 let (54,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 908 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 2 903 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 421 195 osob (55,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 696 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 358 932 osob ve věku 30–34 let (49,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 354 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 3 609 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 659 osob (52,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 783 457 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 759 817 osob ve věku 16–29 let (51,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 397 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 11 007 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 800 861 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 21. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 152 999 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 143 627 osob ve věku 12–15 let (31,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 313 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 4 758 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 162 070 osob (35,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 148 851 osob (57,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 043 039 osob (56,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 20 665 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 744 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 203 260 osob (58,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 148 850 osob starších 12 let, což je 65,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 043 039 osob (64,7 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 995 851 osob starších 16 let, což je 67,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 899 412 osob (66,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 890 437 osob starších 18 let, což je 67,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 797 620 osob (66,8 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 342 751 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?