Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 21. 1. 2021

Vytvořeno: 22. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovací látkou Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak budou zpětně měnit, neboť hlásící centra budou záznamy doplňovat.

Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 budou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a od 25.1. zde bude publikována první verze otevřených datových sad k této problematice. Tisková zpráva a datové sady budou postupně rozšiřovány o agregované demografické a profesní charakteristiky očkovaných osob, o populační statistiky proočkovanosti, apod.

Celkem bylo ke dni 21. 1. 2021 (20:00) vykázáno 169 816 provedených očkování. U 9 020 u osob bylo očkování ukončeno oběma aplikovanými dávkami. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů shrnuje datová příloha 1. 

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (57 % celku), pracovníci a klienti sociálních služeb (18 %), senioři 80+ (13 %). Zbývajících cca 12 % osob středního až velmi mladého věku (13 000 mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 21.1. bylo vykázáno očkování u 34 807 osob ve věku 80+, což představuje cca 8,7 % všech osob této prioritní kategorie. Postupuje také systém registrací a rezervací těchto seniorů. K očkování je rezervováno více než 74 000 seniorů 80+, což je cca 19%. Registraci provedlo 172 000 seniorů 80+, což je cca 44 % celku.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?