Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 9. 2021

Vytvořeno: 21. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 725 075 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 048 396 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 903 678 osob bylo očkování dokončeno. U 282 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 375 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 403 osob ve věku 80 a více let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 226 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 063 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 664 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 894 410 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 882 503 osob ve věku 70–79 let (85,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 943 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 512 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 913 865 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 542 990 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 536 636 osob ve věku 65–69 let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 107 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 377 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 474 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 557 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 462 678 osob ve věku 60–64 let (74,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 598 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 111 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 266 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 728 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 477 156 osob ve věku 55–59 let (71,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 066 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 197 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 991 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 254 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 474 385 osob ve věku 50–54 let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 947 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 791 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 992 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 599 131 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 589 764 osob ve věku 45–49 let (66,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 071 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 826 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 615 028 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 400 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 533 023 osob ve věku 40–44 let (59,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 133 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 473 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 006 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 152 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 395 970 osob ve věku 35–39 let (52,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 982 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 737 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 425 871 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 636 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 346 022 osob ve věku 30–34 let (48,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 826 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 358 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 820 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 757 848 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 722 586 osob ve věku 16–29 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 237 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 700 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 806 785 osob (54,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 141 915 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 122 548 osob ve věku 12–15 let (26,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 289 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 498 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 153 702 osob (33,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 048 396 osob (56,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 903 674 osob (55,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 100 578 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 116 847 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 265 821 osob (58,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 906 481 osob starších 16 let, což je 66,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 781 126 osob (65,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 412 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 317 737 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?