Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 8. 2021

Vytvořeno: 21. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 186 397 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 873 024 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 498 912 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,8 %, senioři 60-69 let 16,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,6 % a ostatní 11,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 644 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 356 271 osob ve věku 80 a více let (79,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 562 osob (1,5 %, z toho 347; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 176 osob (6,5 %, z toho 13 979; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 382 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 886 040 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 868 004 osob ve věku 70–79 let (83,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 206 osob (0,8 %, z toho 574; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 384 osob (4,1 %, z toho 29 256; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 630 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 266 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 524 282 osob ve věku 65–69 let (78,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 877 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 516 osob (2,8 %, z toho 12 775; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 659 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 590 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 449 156 osob ve věku 60–64 let (71,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 150 osob (0,7 %, z toho 113; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 850 osob (2,4 %, z toho 10 325; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 590 osob (76,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 842 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 459 496 osob ve věku 55–59 let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 787 osob (0,9 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 556 osob (2,3 %, z toho 9 764; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 185 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 189 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 454 046 osob ve věku 50–54 let (65,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 684 osob (1,0 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 342 osob (2,1 %, z toho 7 931; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 215 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 585 556 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 561 202 osob ve věku 45–49 let (63,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 090 osob (1,0 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 027 osob (1,7 %, z toho 6 321; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 673 osob (69,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 374 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 502 470 osob ve věku 40–44 let (56,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 082 osob (1,1 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 091 osob (1,7 %, z toho 5 552; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 547 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 392 977 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 363 192 osob ve věku 35–39 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 728 osob (1,4 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 127 osob (1,7 %, z toho 3 558; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 416 832 osob (55,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 342 980 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 308 351 osob ve věku 30–34 let (42,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 797 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 692 osob (1,9 %, z toho 3 382; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 368 469 osob (51,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 709 755 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 595 715 osob ve věku 16–29 let (40,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 785 osob (1,9 %, z toho 54; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 552 osob (2,1 %, z toho 3 496; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 769 092 osob (51,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 115 811 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 25,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 56 723 osob ve věku 12–15 let (12,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 849 osob (2,6 %, z toho 14; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 785 osob (1,7 %, z toho 36; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 135 445 osob (29,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 873 024 osob (54,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 498 908 osob (51,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 117 752 osob (1,1 %, z toho 1 769; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 235 212 osob (2,2 %, z toho 106 400; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 225 988 osob (58,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 873 024 osob starších 16 let, což je 66,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 498 912 osob (61,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 441 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 125 562 osob:

  • 20 542 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 588 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 731 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 430 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 607 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 664 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 285 086 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?