Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 7. 2021

Vytvořeno: 21. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 695 818 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 437 061 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 370 979 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,7 %, senioři 80+ 6,5 %, senioři 70-79 let 16,5 %, senioři 60-69 let 17,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,9 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,0 % a ostatní 6,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 874 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 345 518 osob ve věku 80 a více let (77,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 049 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 471 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 394 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 870 033 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 825 220 osob ve věku 70–79 let (79,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 408 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 47 143 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 927 584 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 088 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 485 224 osob ve věku 65–69 let (72,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 775 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 116 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 979 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 564 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 408 973 osob ve věku 60–64 let (65,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 410 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 124 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 470 098 osob (75,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 454 678 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 412 829 osob ve věku 55–59 let (61,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 980 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 055 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 713 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 182 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 402 013 osob ve věku 50–54 let (58,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 320 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 16 861 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 363 osob (68,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 553 326 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 484 994 osob ve věku 45–49 let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 278 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 17 914 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 585 518 osob (66,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 496 341 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 406 451 osob ve věku 40–44 let (45,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 794 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 800 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 529 935 osob (59,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 436 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 47,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 247 594 osob ve věku 35–39 let (32,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 497 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 15 669 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 602 osob (52,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 303 593 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 42,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 167 980 osob ve věku 30–34 let (23,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 919 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 16 391 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 339 903 osob (47,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 581 732 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 39,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 184 021 osob ve věku 16–29 let (12,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 913 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 43 466 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 682 111 osob (45,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 39 214 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 8,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 161 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 617 osob (6,0 %) má rezervaci termínu očkování a 16 545 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 83 376 osob (18,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 437 061 osob (50,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 370 978 osob (40,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 201 115 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 283 231 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 921 407 osob (55,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 437 061 osob starších 16 let, což je 61,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 370 979 osob (49,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 61,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 505 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 173 451 osob:

  • 24 668 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 51 093 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 24 327 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 17 534 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 14 548 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 41 281 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 167 888 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?