Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 6. 2021

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 229 505 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 778 146 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 531 755 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,5 %, senioři 80+ 8,2 %, senioři 70-79 let 20,1 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 11,1 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 5,6 % a ostatní 3,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 180 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 317 018 osob ve věku 80 a více let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 814 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 783 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 777 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 845 614 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 694 976 osob ve věku 70–79 let (66,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 588 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 55 341 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 543 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 887 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 363 489 osob ve věku 65–69 let (54,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 492 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 25 192 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 536 571 osob (79,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 424 600 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 284 412 osob ve věku 60–64 let (45,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 663 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 324 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 587 osob (72,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 425 137 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 246 135 osob ve věku 55–59 let (36,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 885 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 049 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 459 071 osob (68,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 429 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 150 611 osob ve věku 50–54 let (21,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 169 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 19 268 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 450 866 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 509 199 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 57,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 140 578 osob ve věku 45–49 let (15,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 281 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 743 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 223 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 450 099 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 50,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 118 051 osob ve věku 40–44 let (13,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 441 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 077 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 617 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 301 136 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 40,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 77 289 osob ve věku 35–39 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 657 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 19 942 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 355 735 osob (47,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 235 278 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 32,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 55 996 osob ve věku 30–34 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 230 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 26 387 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 301 895 osob (42,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 312 587 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 21,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 83 200 osob ve věku 16–29 let (5,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 132 664 osob (8,9 %) má rezervaci termínu očkování a 108 229 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 480 osob (37,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 778 146 osob (44,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 531 755 osob (23,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 324 884 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 369 335 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 472 365 osob (51,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 778 146 osob starších 16 let, což je 53,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 531 755 osob (28,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 54,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 7,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 548 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 324 298 osob:

  • 40 557 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 116 243 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 51 164 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 30 658 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 22 881 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 795 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 865 981 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?