Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 20. 5. 2021

Vytvořeno: 21. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 488 589 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 352 686 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 165 440 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,0 %, senioři 80+ 11,8 %, senioři 70-79 let 24,8 %, senioři 60-69 let 18,3 %, osoby 50-59 let 14,9 %, osoby 40-49 let 10,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 340 449 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 263 603 osob ve věku 80 a více let (58,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 393 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 37 651 osob (8,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 493 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 790 002 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 76,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 395 791 osob ve věku 70–79 let (38,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 957 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 77 410 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 889 369 osob (85,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 451 301 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 67,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 58 408 osob ve věku 65–69 let (8,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 855 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 39 697 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 509 853 osob (75,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 543 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 59 232 osob ve věku 60–64 let (9,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 414 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 31 891 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 422 848 osob (67,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 010 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 71 282 osob ve věku 55–59 let (10,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 507 osob (5,0 %) má rezervaci termínu očkování a 31 879 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 396 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 321 396 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 46,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 64 774 osob ve věku 50–54 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 48 647 osob (7,0 %) má rezervaci termínu očkování a 32 043 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 086 osob (58,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 316 816 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 35,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 73 611 osob ve věku 45–49 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 106 302 osob (12,0 %) má rezervaci termínu očkování a 53 947 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 065 osob (54,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 352 687 osob (31,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 165 440 osob (10,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 377 572 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 418 416 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 148 675 osob (38,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 352 686 osob starších 16 let, což je 37,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 165 440 osob (13,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 587 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 455 246 osob:

  • 65 787 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 196 974 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 68 538 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 955 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 018 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 57 974 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 537 217 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?