Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 10. 2021

Vytvořeno: 21. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 000 197 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 141 227 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 037 381 osob bylo očkování dokončeno, u 73 684 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 371 747 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 363 258 osob ve věku 80 a více let (81,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 149 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 552 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 448 osob (83,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 782 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 330 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 356 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 263 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 900 401 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 819 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 641 osob ve věku 65–69 let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 282 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 433 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 534 osob (81,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 499 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 941 osob ve věku 60–64 let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 367 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 530 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 396 osob (75,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 759 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 483 727 osob ve věku 55–59 let (72,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 516 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 892 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 167 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 007 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 481 872 osob ve věku 50–54 let (69,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 605 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 135 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 747 osob (70,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 607 064 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 600 037 osob ve věku 45–49 let (68,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 088 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 770 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 922 osob (69,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 993 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 543 444 osob ve věku 40–44 let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 261 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 139 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 393 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 676 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 407 149 osob ve věku 35–39 let (54,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 526 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 565 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 419 767 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 924 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 358 355 osob ve věku 30–34 let (49,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 879 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 3 203 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 006 osob (51,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 781 710 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 758 564 osob ve věku 16–29 let (51,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 312 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 9 922 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 796 944 osob (53,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 152 246 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 143 063 osob ve věku 12–15 let (31,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 956 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 4 358 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 160 560 osob (35,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 141 227 osob (57,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 037 381 osob (56,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 17 297 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 29 984 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 188 508 osob (57,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 141 226 osob starších 12 let, což je 65,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 037 381 osob (64,7 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 988 980 osob starších 16 let, což je 67,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 894 318 osob (66,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 883 826 osob starších 18 let, což je 67,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 792 686 osob (66,7 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 340 354 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?