Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 1. 2022

Vytvořeno: 21. 1. 2022 Poslední aktualizace: 30. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 01. 2022 (20:00) vykázáno 16 705 034 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 901 730 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 747 595 osob očkování dokončeno, u 3 463 316 osob byla podána posilující dávka.
Za 20. 01. 2022 bylo aplikováno 52 448 dávek, z toho 3 409 (6,5%) dávky inicální (primovakcinace), 3 816 (7,3%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 45 223 (86,2%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 344 916 dávek, z toho 22 830 (6,6%) dávky inicální (primovakcinace), 20 374 (5,9%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 301 712 (87,5%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,4%, P: 70,7%, 70–79 let O: 90,1%, P: 73,0%, 65–69 let O: 83,5%, P: 63,8%, 60–64 let O: 77,6%, P: 54,4%, 55–59 let O: 77,3%, P: 47,0%, 50–54 let O: 75,9%, P: 41,4%, 45–49 let O: 75,0%, P: 37,2%, 40–44 let O: 66,6%, P: 27,8%, 35–39 let O: 62,5%, P: 21,4%, 30–34 let O: 60,2%, P: 17,1%, 16–29 let O: 63,2%, P: 10,6%, 12–15 let O: 45,9%, P: 0,0%, 5–11 let O: 1,7%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 408 683 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 400 258 osob ve věku 80 a více let (89,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 109 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 3 748 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 540 osob (92,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 316 530 osob této věkové kategorie, což činí 70,7%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 944 892 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 935 490 osob ve věku 70-79 let (90,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 246 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 4 448 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 949 586 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 757 531 osob této věkové kategorie, což činí 73,0%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 109 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 561 465 osob ve věku 65–69 let (83,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 195 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 901 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 205 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 429 087 osob této věkové kategorie, což činí 63,8%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 792 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 485 167 osob ve věku 60–64 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 239 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 133 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 164 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 340 344 osob této věkové kategorie, což činí 54,4%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 144 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 517 721 osob ve věku 55–59 let (77,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 353 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 492 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 989 osob (78,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 315 009 osob této věkové kategorie, což činí 47,0%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 389 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 524 384 osob ve věku 50–54 let (75,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 439 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 919 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 747 osob (77,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 285 970 osob této věkové kategorie, což činí 41,4%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 670 591 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 662 335 osob ve věku 45–49 let (75,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 633 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 872 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 096 osob (76,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 328 614 osob této věkové kategorie, což činí 37,2%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 577 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 594 938 osob ve věku 40–44 let (66,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 849 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 723 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 149 osob (68,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 247 900 osob této věkové kategorie, což činí 27,8%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 904 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 470 890 osob ve věku 35–39 let (62,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 136 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 4 553 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 593 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 160 872 osob této věkové kategorie, což činí 21,4%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 774 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 432 811 osob ve věku 30–34 let (60,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 609 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 5 283 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 666 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 123 175 osob této věkové kategorie, což činí 17,1%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 970 460 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 939 140 osob ve věku 16–29 let (63,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 793 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 13 536 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 987 789 osob (66,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 158 188 osob této věkové kategorie, což činí 10,6%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 222 868 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 209 676 osob ve věku 12–15 let (45,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 194 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 5 781 osob (1,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 231 843 osob (50,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 96 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 20. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 42 545 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 5,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 13 320 osob ve věku 5-11 let (1,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 345 osob (0,9%) má rezervaci termínu očkování a 3 958 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 53 848 osob (6,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 901 730 osob (64,5% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 747 595 osob (63,1%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 20 140 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 54 767 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 976 637 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 859 183 osob starších 12 let, což je 73,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 734 275 osob (72,1% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 636 315 osob starších 16 let, což je 74,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 524 599 osob (73,5% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 508 279 osob starších 18 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 401 076 osob (73,7% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 306 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 592 837 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?