Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 20. 1. 2021

Vytvořeno: 21. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovací látkou Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak budou zpětně měnit, neboť hlásící centra budou záznamy doplňovat.

Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 budou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a od 25. 1. zde bude publikována první verze otevřených datových sad k této problematice. Tisková zpráva a datové sady budou postupně rozšiřovány o agregované demografické a profesní charakteristiky očkovaných osob, o populační statistiky proočkovanosti, apod.

Celkem bylo ke dni 20. 1. 2021 (20:00) vykázáno 154 567 provedených očkování. U 7 201 osob bylo očkování ukončeno oběma aplikovanými dávkami. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů shrnuje datová příloha 1. 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?