Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 9. 2021

Vytvořeno: 3. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 514 332 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 961 819 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 759 031 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 12,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 656 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 582 osob ve věku 80 a více let (80,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 456 osob (1,4 %, z toho 335; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 813 osob (6,4 %, z toho 13 661; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 925 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 889 409 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 876 595 osob ve věku 70–79 let (84,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 950 osob (0,8 %, z toho 549; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 242 osob (4,0 %, z toho 28 407; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 601 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 163 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 531 831 osob ve věku 65–69 let (79,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 706 osob (0,6 %, z toho 182; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 932 osob (2,7 %, z toho 12 357; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 801 osob (83,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 894 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 457 806 osob ve věku 60–64 let (73,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 974 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 330 osob (2,3 %, z toho 10 014; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 198 osob (77,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 189 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 470 548 osob ve věku 55–59 let (70,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 528 osob (0,8 %, z toho 139; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 933 osob (2,2 %, z toho 9 482; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 650 osob (74,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 117 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 466 625 osob ve věku 50–54 let (67,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 359 osob (0,9 %, z toho 141; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 814 osob (2,0 %, z toho 7 741; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 290 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 592 301 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 579 170 osob ve věku 45–49 let (65,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 687 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 385 osob (1,6 %, z toho 6 167; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 615 373 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 266 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 521 882 osob ve věku 40–44 let (58,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 726 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 380 osob (1,6 %, z toho 5 422; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 372 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 400 042 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 384 482 osob ve věku 35–39 let (51,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 418 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 550 osob (1,7 %, z toho 3 450; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 010 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 768 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 332 918 osob ve věku 30–34 let (46,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 357 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 995 osob (1,8 %, z toho 3 307; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 120 osob (52,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 734 802 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 679 842 osob ve věku 16–29 let (45,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 961 osob (1,8 %, z toho 53; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 360 osob (1,9 %, z toho 3 401; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 790 123 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 2. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 131 212 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 28,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 98 744 osob ve věku 12–15 let (21,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 882 osob (1,9 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 185 osob (1,4 %, z toho 52; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 146 279 osob (32,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 961 819 osob (55,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 759 025 osob (53,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 110 157 osob (1,0 %, z toho 1 726; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 225 106 osob (2,1 %, z toho 103 488; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 297 082 osob (58,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 830 607 osob starších 16 let, což je 65,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 660 281 osob (63,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 427 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 120 794 osob:

  • 20 043 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 211 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 051 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 914 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 158 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 417 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 301 751 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?