Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 8. 2021

Vytvořeno: 3. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 417 451 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 667 809 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 892 610 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 15,6 %, senioři 60-69 let 16,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,5 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,1 % a ostatní 8,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 261 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 350 874 osob ve věku 80 a více let (78,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 860 osob (1,5 %, z toho 361; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 885 osob (6,7 %, z toho 14 565; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 006 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 878 397 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 846 301 osob ve věku 70–79 let (81,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 241 osob (0,9 %, z toho 626; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 683 osob (4,3 %, z toho 30 923; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 932 321 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 015 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 504 580 osob ve věku 65–69 let (75,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 723 osob (0,7 %, z toho 209; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 800 osob (2,9 %, z toho 13 625; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 538 osob (82,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 454 442 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 427 525 osob ve věku 60–64 let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 178 osob (0,8 %, z toho 128; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 983 osob (2,6 %, z toho 10 940; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 603 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 232 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 433 135 osob ve věku 55–59 let (64,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 103 osob (1,1 %, z toho 161; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 720 osob (2,5 %, z toho 10 284; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 055 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 460 417 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 424 898 osob ve věku 50–54 let (61,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 163 osob (1,2 %, z toho 147; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 562 osob (2,3 %, z toho 8 314; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 142 osob (70,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 570 466 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 520 381 osob ve věku 45–49 let (59,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 388 osob (1,3 %, z toho 96; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 388 osob (1,9 %, z toho 6 591; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 598 242 osob (67,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 717 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 457 486 osob ve věku 40–44 let (51,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 686 osob (1,4 %, z toho 46; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 384 osob (1,8 %, z toho 5 722; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 542 787 osob (60,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 376 787 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 312 170 osob ve věku 35–39 let (41,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 816 osob (1,8 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 370 osob (1,9 %, z toho 3 718; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 404 973 osob (53,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 080 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 45,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 247 013 osob ve věku 30–34 let (34,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 803 osob (2,2 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 021 osob (2,1 %, z toho 3 539; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 354 904 osob (49,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 648 587 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 43,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 364 203 osob ve věku 16–29 let (24,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 248 osob (2,9 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 35 706 osob (2,4 %, z toho 3 708; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 727 541 osob (49,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 2. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 81 408 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 17,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 4 043 osob ve věku 12–15 let (0,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 530 osob (4,9 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 10 774 osob (2,4 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 114 712 osob (25,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 667 809 osob (53,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 892 609 osob (45,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 160 894 osob (1,5 %, z toho 1 877; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 256 240 osob (2,4 %, z toho 111 969; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 084 943 osob (56,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 667 809 osob starších 16 let, což je 63,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 892 610 osob (55,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,2 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 466 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 142 759 osob:

  • 22 110 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 40 895 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 17 979 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 682 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 221 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 35 872 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 236 905 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?