Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 7. 2021

Vytvořeno: 3. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 447 154 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 099 971 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 443 270 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,3 %, senioři 70-79 let 18,2 %, senioři 60-69 let 18,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 4,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 12,4 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 869 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 334 483 osob ve věku 80 a více let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 436 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 244 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 549 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 857 650 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 773 629 osob ve věku 70–79 let (74,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 535 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 189 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 921 374 osob (88,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 799 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 439 301 osob ve věku 65–69 let (65,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 428 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 307 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 534 osob (80,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 020 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 367 220 osob ve věku 60–64 let (58,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 382 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 958 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 360 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 449 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 361 834 osob ve věku 55–59 let (54,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 106 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 778 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 470 333 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 587 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 335 845 osob ve věku 50–54 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 674 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 18 280 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 461 541 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 526 632 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 348 525 osob ve věku 45–49 let (39,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 233 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 579 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 444 osob (64,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 973 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 200 498 osob ve věku 40–44 let (22,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 373 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 330 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 511 676 osob (57,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 139 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 100 698 osob ve věku 35–39 let (13,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 776 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 126 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 041 osob (49,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 271 323 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 37,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 72 769 osob ve věku 30–34 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 618 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 351 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 319 292 osob (44,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 530 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 31,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 108 467 osob ve věku 16–29 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 96 212 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 82 182 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 644 924 osob (43,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 099 971 osob (47,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 443 269 osob (32,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 249 773 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 319 324 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 669 068 osob (53,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 099 971 osob starších 16 let, což je 57,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 443 270 osob (38,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 535 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 240 784 osob:

  • 30 653 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 77 422 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 37 236 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 944 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 646 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 883 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 027 210 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?