Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 6. 2021 ve 20 hodin

Vytvořeno: 3. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 540 404 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 995 815 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 592 138 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,3 %, senioři 80+ 10,1 %, senioři 70-79 let 23,2 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,6 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 2,4 % a ostatní 0,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 496 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 288 477 osob ve věku 80 a více let (64,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 731 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 34 563 osob (7,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 790 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 817 292 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 78,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 549 402 osob ve věku 70–79 let (52,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 198 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 66 185 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 901 675 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 539 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 141 270 osob ve věku 65–69 let (21,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 737 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 31 767 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 043 osob (77,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 400 792 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 64,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 90 082 osob ve věku 60–64 let (14,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 664 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 25 938 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 442 394 osob (70,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 396 076 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 59,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 99 147 osob ve věku 55–59 let (14,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 197 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 26 214 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 443 487 osob (66,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 840 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 55,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 87 994 osob ve věku 50–54 let (12,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 211 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 24 547 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 431 598 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 206 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 99 213 osob ve věku 45–49 let (11,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 440 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 30 322 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 968 osob (59,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 286 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 39,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 83 970 osob ve věku 40–44 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 051 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 40 766 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 103 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 170 053 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 22,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 55 129 osob ve věku 35–39 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 94 781 osob (12,6 %) má rezervaci termínu očkování a 49 567 osob (6,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 314 401 osob (41,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 97 004 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 13,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 39 287 osob ve věku 30–34 let (5,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 81 578 osob (11,3 %) má rezervaci termínu očkování a 54 236 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 232 818 osob (32,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 995 819 osob (37,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 592 138 osob (14,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 407 215 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 403 053 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 806 087 osob (44,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 995 815 osob starších 16 let, což je 45,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 592 138 osob (17,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 574 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 414 916 osob:

  • 56 167 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 170 610 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 62 257 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 36 094 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 820 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 63 968 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 659 258 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?