Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 6. 2021 ve 12 hodin

Vytvořeno: 2. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 6. 2021 (12:00) vykázáno 5 485 570 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 963 080 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 568 917 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,4 %, senioři 80+ 10,2 %, senioři 70-79 let 23,4 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,5 %, osoby 40-49 let 10,3 %, osoby 30-39 let 2,2 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 181 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 287 207 osob ve věku 80 a více let (64,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 776 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 34 677 osob (7,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 634 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 815 987 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 78,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 543 924 osob ve věku 70–79 let (52,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 341 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 66 656 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 900 984 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 590 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 132 983 osob ve věku 65–69 let (19,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 944 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 32 104 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 523 638 osob (77,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 399 604 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 63,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 88 663 osob ve věku 60–64 let (14,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 932 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 26 202 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 441 738 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 528 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 97 794 osob ve věku 55–59 let (14,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 716 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 26 454 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 442 698 osob (66,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 378 875 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 54,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 86 843 osob ve věku 50–54 let (12,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 961 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 24 924 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 430 760 osob (62,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 443 629 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 50,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 97 952 osob ve věku 45–49 let (11,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 49 115 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 31 106 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 523 850 osob (59,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 052 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 38,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 83 006 osob ve věku 40–44 let (9,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 80 334 osob (9,0 %) má rezervaci termínu očkování a 42 674 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 466 060 osob (52,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 161 117 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 21,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 54 376 osob ve věku 35–39 let (7,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 100 027 osob (13,3 %) má rezervaci termínu očkování a 50 836 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 311 980 osob (41,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 6. 2021 (12:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 92 385 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 12,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 38 755 osob ve věku 30–34 let (5,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 81 693 osob (11,4 %) má rezervaci termínu očkování a 56 061 osob (7,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 230 139 osob (32,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 963 084 osob (37,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 568 917 osob (14,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 420 511 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 410 610 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 794 205 osob (44,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 963 080 osob starších 16 let, což je 44,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 568 917 osob (17,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 573 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 418 043 osob:

  • 56 892 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 172 567 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 62 597 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 36 225 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 883 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 63 879 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 650 955 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?