Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 5. 2021

Vytvořeno: 3. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 201 704 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 195 779 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 005 925 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (13,8 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,5 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (15,6 %), senioři 70-79 let (31,8 %), senioři 65-69 let (10,1 %) a chronicky nemocné osoby (4,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,0 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,7 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 7,9 % osob je středního až mladého věku (celkově 69 282 očkovaných / 110 135 vakcinací je u osob do 30 let), významný podíl z nich jsou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 2. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 719 osob ve věku 80+, což představuje cca 72,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 241 780 osob ve věku 80+ (54,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 724 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 49 681 osob (11,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 124 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

K 2. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 713 532 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 68,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 334 881 osob ve věku 70–79 let (32,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 39 850 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 114 582 osob (11,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 867 964 osob (83,6 %) v této věkové skupině.

K 2. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 328 924 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 48,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 39 726 osob ve věku 65–69 let (5,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 66 924 osob (10,0 %) má rezervaci termínu očkování a 71 306 osob (10,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 154 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 195 779 osob (20,5 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho 1 005 925 osob (9,4 %) druhou dávkou. Dalších 335 894 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 441 249 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 972 922 osob (27,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 195 779 osob starších 16 let, což je 24,7 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 005 925 osob (11,3 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 614 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 496 004 osob:

  • 75 691 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 230 519 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 78 647 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 41 425 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 69 722 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 384 598 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?