Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 3. 2021

Vytvořeno: 3. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 3. 2021 (20:00) vykázáno 702 023 aplikovaných dávek očkování, a to u 455 510 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 246 513 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (37,8 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (16,8 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 %: integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (1,2 %), dále senioři 70-79 let (2,7 %) a senioři 80+ (33,7 %).  Zbývajících cca 5,8 % osob středního až velmi mladého věku (22 606 osob / 37 278 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 2. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 197 334 osob ve věku 80+, což představuje cca 44,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 87 283 osob ve věku 80+ (19,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. 

Registraci k očkování provedlo 232 496 seniorů 80+, což je cca 52,7 % této věkové kategorie. Dalších 29 947 registrací představují pracovníci ve zdravotnictví, 148 046 pracovníci ve školství a 241 681 osoby ve věku 70-79 let. K očkování je rezervováno celkem 250 876 osob, z toho 172 030 osob ve věku 80+.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?