Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 2. 2022

Vytvořeno: 3. 2. 2022 Poslední aktualizace: 11. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 02. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 103 588 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 927 728 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 792 030 osob očkování dokončeno, u 3 792 743 osob byla podána posilující dávka.
Za 02. 02. 2022 bylo aplikováno 24 935 dávek, z toho 1 438 (5,8%) dávky inicální (primovakcinace), 4 248 (17,0%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 19 249 (77,2%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 193 326 dávek, z toho 10 564 (5,5%) dávky inicální (primovakcinace), 24 950 (12,9%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 157 812 (81,6%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,7%, P: 72,3%, 70–79 let O: 90,3%, P: 75,2%, 65–69 let O: 83,7%, P: 66,5%, 60–64 let O: 77,7%, P: 57,4%, 55–59 let O: 77,6%, P: 50,8%, 50–54 let O: 76,2%, P: 45,6%, 45–49 let O: 75,3%, P: 41,4%, 40–44 let O: 66,8%, P: 31,7%, 35–39 let O: 62,8%, P: 25,2%, 30–34 let O: 60,7%, P: 21,0%, 16–29 let O: 63,8%, P: 15,4%, 12–15 let O: 46,5%, P: 2,0%, 5–11 let O: 3,4%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 771 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 401 645 osob ve věku 80 a více let (89,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 923 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 737 osob (92,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 323 747 osob této věkové kategorie, což činí 72,3%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 946 672 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 937 948 osob ve věku 70-79 let (90,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 73 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 775 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 948 520 osob (91,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 780 932 osob této věkové kategorie, což činí 75,2%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 745 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 562 580 osob ve věku 65–69 let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 076 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 567 864 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 447 224 osob této věkové kategorie, což činí 66,5%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 442 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 486 272 osob ve věku 60–64 let (77,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 87 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 841 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 370 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 358 735 osob této věkové kategorie, což činí 57,4%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 484 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 519 584 osob ve věku 55–59 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 120 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 155 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 759 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 340 296 osob této věkové kategorie, což činí 50,8%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 737 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 526 387 osob ve věku 50–54 let (76,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 196 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 465 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 398 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 315 004 osob této věkové kategorie, což činí 45,6%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 279 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 664 922 osob ve věku 45–49 let (75,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 294 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 997 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 570 osob (76,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 365 826 osob této věkové kategorie, což činí 41,4%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 158 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 596 351 osob ve věku 40–44 let (66,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 373 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 408 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 607 939 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 283 159 osob této věkové kategorie, což činí 31,7%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 400 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 473 381 osob ve věku 35–39 let (62,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 534 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 830 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 764 osob (64,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 189 513 osob této věkové kategorie, což činí 25,2%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 073 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 436 294 osob ve věku 30–34 let (60,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 765 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 670 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 508 osob (62,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 150 968 osob této věkové kategorie, což činí 21,0%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 976 133 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 947 408 osob ve věku 16–29 let (63,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 070 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 7 597 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 985 800 osob (66,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 228 429 osob této věkové kategorie, což činí 15,4%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 717 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 49,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 212 451 osob ve věku 12–15 let (46,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 989 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 606 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 228 312 osob (50,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 8 910 osob této věkové kategorie, což činí 2,0%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 02. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 49 115 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 26 807 osob ve věku 5-11 let (3,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 488 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 6 069 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 58 672 osob (7,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 927 728 osob (64,7% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 792 030 osob (63,5%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 10 075 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 35 617 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 973 420 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 878 611 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 765 223 osob (72,5% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 654 894 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 552 772 osob (73,8% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 526 605 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 428 462 osob (74,0% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 305 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 690 640 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?