Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 12. 2021

Vytvořeno: 3. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 02. 12. 2021 (20:00) vykázáno 13 691 246 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 679 506 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 391 619 osob očkování dokončeno, u 1 011 365 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,1%, senioři 60-69 let 14,8%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,6%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,4%, osoby 40-49 let 14,0%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,6%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 495 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 88,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 383 226 osob ve věku 80 a více let (85,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 467 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 495 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 457 osob (89,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 914 742 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 88,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 897 732 osob ve věku 70-79 let (86,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 080 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 311 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 921 133 osob (88,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 569 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 549 968 osob ve věku 65–69 let (81,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 862 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 628 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 059 osob (83,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 326 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 479 761 osob ve věku 60–64 let (76,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 987 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 046 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 359 osob (78,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 515 117 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 888 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 363 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 233 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 517 713 osob (77,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 520 953 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 505 752 osob ve věku 50–54 let (73,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 606 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 608 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 167 osob (75,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 656 263 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 634 812 osob ve věku 45–49 let (71,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 532 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 441 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 661 236 osob (74,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 600 305 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 576 689 osob ve věku 40–44 let (64,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 200 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 972 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 606 477 osob (67,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 932 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 62,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 442 542 osob ve věku 35–39 let (58,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 114 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 654 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 700 osob (63,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 428 320 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 59,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 397 764 osob ve věku 30–34 let (55,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 038 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 4 327 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 437 685 osob (60,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 930 425 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 62,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 853 053 osob ve věku 16–29 let (57,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 178 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 11 531 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 954 134 osob (64,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 02. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 199 058 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 43,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 168 431 osob ve věku 12–15 let (36,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 693 osob (1,9%) má rezervaci termínu očkování a 4 403 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 212 154 osob (46,5%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 679 506 osob (62,4% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 391 619 osob (59,7%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 42 120 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 45 093 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 766 719 osob (63,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 679 505 osob starších 12 let, což je 71,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 391 618 osob (68,5% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 480 447 osob starších 16 let, což je 73,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 223 187 osob (70,1% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 355 572 osob starších 18 let, což je 73,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 111 550 osob (70,4% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 359 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 726 660 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?