Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 11. 2021

Vytvořeno: 3. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 330 275 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 256 129 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 102 465 osob bylo očkování dokončeno, u 259 392 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 376 590 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 367 815 osob ve věku 80 a více let (82,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 416 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 567 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 573 osob (84,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 900 105 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 326 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 193 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 595 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 903 893 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 306 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 543 889 osob ve věku 65–69 let (80,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 938 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 697 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 941 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 034 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 470 776 osob ve věku 60–64 let (75,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 350 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 771 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 155 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 495 347 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 487 708 osob ve věku 55–59 let (72,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 076 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 154 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 577 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 495 123 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 486 699 osob ve věku 50–54 let (70,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 687 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 1 498 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 308 osob (72,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 618 903 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 70,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 606 831 osob ve věku 45–49 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 067 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 365 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 625 335 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 562 396 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 63,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 549 784 osob ve věku 40–44 let (61,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 656 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 723 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 569 775 osob (63,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 427 032 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 413 584 osob ve věku 35–39 let (54,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 395 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 213 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 435 640 osob (57,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 240 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 365 204 osob ve věku 30–34 let (50,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 409 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 897 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 546 osob (54,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 811 358 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 54,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 774 489 osob ve věku 16–29 let (52,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 899 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 249 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 838 506 osob (56,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 2. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 161 694 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 35,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 147 362 osob ve věku 12–15 let (32,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 739 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 622 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 174 055 osob (38,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 256 129 osob (58,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 102 467 osob (57,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 53 825 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 608 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 346 562 osob (59,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 256 128 osob starších 12 let, což je 67,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 102 467 osob (65,4 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 094 434 osob starších 16 let, což je 68,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 955 105 osob (67,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 985 650 osob starších 18 let, což je 68,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 852 074 osob (67,4 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 400 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 376 754 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?