Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 19. 8. 2021

Vytvořeno: 20. 8. 2021 Poslední aktualizace: 28. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 136 750 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 861 182 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 458 185 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,8 %, senioři 60-69 let 16,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,6 % a ostatní 11,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 467 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 355 848 osob ve věku 80 a více let (79,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 582 osob (1,5 %, z toho 347; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 241 osob (6,5 %, z toho 14 018; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 290 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 885 563 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 866 676 osob ve věku 70–79 let (83,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 263 osob (0,8 %, z toho 576; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 553 osob (4,1 %, z toho 29 365; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 379 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 535 907 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 523 125 osob ve věku 65–69 let (77,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 883 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 612 osob (2,8 %, z toho 12 827; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 402 osob (83,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 156 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 447 746 osob ve věku 60–64 let (71,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 158 osob (0,7 %, z toho 114; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 928 osob (2,4 %, z toho 10 353; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 242 osob (76,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 174 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 457 515 osob ve věku 55–59 let (68,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 909 osob (0,9 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 640 osob (2,3 %, z toho 9 803; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 723 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 440 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 451 648 osob ve věku 50–54 let (65,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 704 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 494 osob (2,1 %, z toho 7 946; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 638 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 584 539 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 558 005 osob ve věku 45–49 let (63,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 169 osob (1,0 %, z toho 89; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 196 osob (1,7 %, z toho 6 337; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 904 osob (69,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 528 386 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 499 092 osob ve věku 40–44 let (55,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 198 osob (1,1 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 222 osob (1,7 %, z toho 5 572; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 806 osob (62,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 956 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 359 614 osob ve věku 35–39 let (47,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 842 osob (1,4 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 315 osob (1,8 %, z toho 3 570; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 416 113 osob (55,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 843 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 304 347 osob ve věku 30–34 let (42,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 955 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 849 osob (1,9 %, z toho 3 392; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 367 647 osob (51,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 706 480 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 583 041 osob ve věku 16–29 let (39,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 053 osob (2,0 %, z toho 61; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 135 osob (2,1 %, z toho 3 503; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 766 668 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 19. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 114 271 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 25,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 51 526 osob ve věku 12–15 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 029 osob (2,6 %, z toho 24; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 351 osob (1,8 %, z toho 17; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 134 651 osob (29,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 861 182 osob (54,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 458 183 osob (51,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 118 900 osob (1,1 %, z toho 1 793; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 237 644 osob (2,2 %, z toho 106 728; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 217 726 osob (58,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 861 182 osob starších 16 let, což je 66,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 458 185 osob (61,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 442 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 126 178 osob:

  • 20 599 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 771 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 838 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 498 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 671 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 801 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 282 741 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?