Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 19. 7. 2021

Vytvořeno: 20. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 607 987 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 415 028 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 303 409 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,7 %, senioři 80+ 6,5 %, senioři 70-79 let 16,6 %, senioři 60-69 let 17,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 7,8 % a ostatní 6,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 625 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 344 720 osob ve věku 80 a více let (77,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 154 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 554 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 333 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 869 080 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 821 810 osob ve věku 70–79 let (79,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 908 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 47 360 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 927 348 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 522 328 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 481 969 osob ve věku 65–69 let (71,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 193 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 243 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 764 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 746 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 406 082 osob ve věku 60–64 let (64,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 909 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 17 231 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 886 osob (75,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 453 600 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 410 026 osob ve věku 55–59 let (61,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 625 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 155 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 380 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 994 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 398 744 osob ve věku 50–54 let (57,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 044 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 16 912 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 950 osob (68,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 551 702 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 479 590 osob ve věku 45–49 let (54,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 277 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 17 988 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 584 967 osob (66,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 614 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 398 214 osob ve věku 40–44 let (44,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 851 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 853 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 529 318 osob (59,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 356 606 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 47,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 236 866 osob ve věku 35–39 let (31,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 682 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 15 663 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 951 osob (51,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 301 569 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 41,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 154 978 osob ve věku 30–34 let (21,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 549 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 16 326 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 339 444 osob (47,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 575 470 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 38,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 170 271 osob ve věku 16–29 let (11,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 61 518 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 43 506 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 680 494 osob (45,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 19. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 35 694 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 7,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 138 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 887 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 16 380 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 81 961 osob (18,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 415 028 osob (50,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 303 408 osob (40,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 215 752 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 283 843 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 914 623 osob (55,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 415 028 osob starších 16 let, což je 61,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 303 409 osob (48,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 61,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 512 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 178 258 osob:

  • 25 117 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 52 817 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 25 474 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 18 089 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 14 852 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 41 909 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 156 586 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?