Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 19. 4. 2021

Vytvořeno: 20. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 527 622 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 649 668 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 877 954 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (16,4 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (18,9 %), senioři 70-79 let (33,4 %), senioři 65-69 let (4,7 %) a chronicky nemocné osoby (2,9 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,6 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,5 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 56 072 očkovaných / 91 586 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 19. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 313 230 osob ve věku 80+, což představuje cca 71,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 232 888 osob ve věku 80+ (52,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 340 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 57 199 osob (13,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 769 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

K 19. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 627 785 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 62,1 % % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 273 069 osob ve věku 70–79 let (27,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 63 504 osob (6,3 %) má rezervaci termínu očkování a 167 141 osob (16,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 858 430 osob (84,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 649 668 osob (15,4 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 877 954 osob (8,2 %) druhou dávkou. Dalších 202 136 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 521 581 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 373 385 osob (22,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 649 668 osob starších 16 let, což je 18,6 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 877 954 osob (9,9 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 488 436 osob:

  • 78 513 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 246 629 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 163 294 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 293 539 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?