Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 19. 12. 2021

Vytvořeno: 20. 12. 2021 Poslední aktualizace: 25. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 905 902 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 777 043 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 568 139 osob očkování dokončeno, u 1 962 599 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,7%, senioři 60-69 let 16,0%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,2%, osoby 40-49 let 13,3%, osoby 30-39 let 9,6% a ostatní do 30 let 13,2%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 149 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 90,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 392 466 osob ve věku 80 a více let (87,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 313 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 970 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 432 osob (91,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 934 533 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 90,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 919 977 osob ve věku 70-79 let (88,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 695 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 700 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 940 928 osob (90,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 562 651 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 554 082 osob ve věku 65–69 let (82,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 504 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 767 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 922 osob (84,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 210 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 478 730 osob ve věku 60–64 let (76,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 624 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 017 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 851 osob (78,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 447 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 504 615 osob ve věku 55–59 let (75,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 902 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 249 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 598 osob (77,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 256 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 512 523 osob ve věku 50–54 let (74,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 081 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 593 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 930 osob (76,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 663 240 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 648 599 osob ve věku 45–49 let (73,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 767 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 394 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 667 401 osob (75,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 606 147 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 589 849 osob ve věku 40–44 let (66,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 277 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 841 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 611 265 osob (68,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 382 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 458 780 osob ve věku 35–39 let (60,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 933 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 435 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 750 osob (64,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 438 857 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 61,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 417 244 osob ve věku 30–34 let (58,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 540 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 973 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 370 osob (62,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 953 120 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 903 595 osob ve věku 16–29 let (60,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 190 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 10 830 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 973 140 osob (65,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 19. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 210 237 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 46,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 187 677 osob ve věku 12–15 let (41,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 486 osob (1,4%) má rezervaci termínu očkování a 4 344 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 221 067 osob (48,4%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 777 043 osob (63,3% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 568 139 osob (61,4%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 43 130 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 51 132 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 871 305 osob (64,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 774 229 osob starších 12 let, což je 72,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 568 137 osob (70,4% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 563 992 osob starších 16 let, což je 73,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 380 460 osob (71,9% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 435 905 osob starších 18 let, což je 74,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 260 326 osob (72,1% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 340 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 124 717 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?