Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 18. 8. 2021

Vytvořeno: 19. 8. 2021 Poslední aktualizace: 28. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 18. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 090 083 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 851 040 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 419 045 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,9 %, senioři 60-69 let 16,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,6 % a ostatní 10,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 305 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 355 461 osob ve věku 80 a více let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 594 osob (1,5 %, z toho 348; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 291 osob (6,5 %, z toho 14 056; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 190 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 885 121 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 865 105 osob ve věku 70–79 let (83,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 319 osob (0,8 %, z toho 580; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 681 osob (4,1 %, z toho 29 449; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 121 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 535 543 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 521 766 osob ve věku 65–69 let (77,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 908 osob (0,6 %, z toho 197; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 667 osob (2,8 %, z toho 12 874; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 118 osob (83,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 460 751 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 446 236 osob ve věku 60–64 let (71,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 200 osob (0,7 %, z toho 116; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 000 osob (2,4 %, z toho 10 398; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 951 osob (76,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 633 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 455 784 osob ve věku 55–59 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 977 osob (0,9 %, z toho 147; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 694 osob (2,3 %, z toho 9 831; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 304 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 859 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 449 724 osob ve věku 50–54 let (65,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 753 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 552 osob (2,1 %, z toho 7 971; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 164 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 583 795 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 555 414 osob ve věku 45–49 let (62,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 242 osob (1,0 %, z toho 89; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 273 osob (1,7 %, z toho 6 360; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 310 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 527 564 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 496 136 osob ve věku 40–44 let (55,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 258 osob (1,1 %, z toho 43; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 283 osob (1,7 %, z toho 5 589; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 105 osob (61,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 181 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 356 532 osob ve věku 35–39 let (47,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 899 osob (1,4 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 353 osob (1,8 %, z toho 3 577; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 415 433 osob (55,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 031 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 300 839 osob ve věku 30–34 let (41,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 048 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 840 osob (1,9 %, z toho 3 404; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 366 919 osob (51,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 703 797 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 570 669 osob ve věku 16–29 let (38,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 415 osob (2,0 %, z toho 61; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 184 osob (2,1 %, z toho 3 514; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 764 396 osob (51,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 18. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 112 460 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 24,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 45 378 osob ve věku 12–15 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 666 osob (2,8 %, z toho 24; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 636 osob (1,9 %, z toho 17; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 133 762 osob (29,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 851 040 osob (54,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 419 044 osob (50,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 120 434 osob (1,1 %, z toho 1 803; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 238 558 osob (2,2 %, z toho 107 065; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 210 032 osob (58,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 851 040 osob starších 16 let, což je 65,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 419 045 osob (61,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 445 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 126 858 osob:

  • 20 670 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 976 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 941 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 589 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 725 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 957 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 280 331 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?