Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 18. 7. 2021

Vytvořeno: 19. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 18. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 518 521 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 391 537 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 236 072 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,8 %, senioři 80+ 6,6 %, senioři 70-79 let 16,7 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 7,5 % a ostatní 5,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 441 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 344 131 osob ve věku 80 a více let (76,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 174 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 594 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 209 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 868 201 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 818 858 osob ve věku 70–79 let (78,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 085 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 47 673 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 926 959 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 521 582 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 479 192 osob ve věku 65–69 let (71,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 352 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 382 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 316 osob (81,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 940 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 403 656 osob ve věku 60–64 let (64,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 142 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 17 290 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 372 osob (75,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 537 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 407 310 osob ve věku 55–59 let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 845 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 18 290 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 672 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 784 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 395 533 osob ve věku 50–54 let (57,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 357 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 16 997 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 138 osob (68,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 010 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 473 959 osob ve věku 45–49 let (53,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 726 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 18 006 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 583 742 osob (66,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 492 673 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 388 758 osob ve věku 40–44 let (43,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 446 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 897 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 528 016 osob (59,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 581 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 47,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 222 843 osob ve věku 35–39 let (29,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 429 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 15 658 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 668 osob (51,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 299 415 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 41,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 142 765 osob ve věku 30–34 let (19,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 604 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 16 333 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 338 352 osob (47,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 568 167 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 38,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 158 937 osob ve věku 16–29 let (10,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 64 650 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 43 135 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 675 952 osob (45,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 18. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 32 206 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 7,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 129 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 086 osob (6,6 %) má rezervaci termínu očkování a 16 290 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 78 582 osob (17,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 391 537 osob (50,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 236 071 osob (39,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 223 051 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 284 191 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 898 779 osob (55,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 391 537 osob starších 16 let, což je 60,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 236 072 osob (47,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 61,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 514 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 182 963 osob:

  • 25 463 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 54 381 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 26 442 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 18 585 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 15 148 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 42 944 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 146 404 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?