Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 9. 2021

Vytvořeno: 18. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 708 486 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 042 022 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 891 873 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 298 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 325 osob ve věku 80 a více let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 209 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 068 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 575 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 894 136 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 882 111 osob ve věku 70–79 let (85,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 953 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 510 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 913 599 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 542 746 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 536 279 osob ve věku 65–69 let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 077 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 389 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 212 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 320 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 462 298 osob ve věku 60–64 let (73,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 587 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 100 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 007 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 419 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 476 655 osob ve věku 55–59 let (71,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 042 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 192 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 653 osob (73,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 835 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 473 748 osob ve věku 50–54 let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 914 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 788 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 537 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 598 620 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 588 904 osob ve věku 45–49 let (66,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 017 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 849 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 614 486 osob (69,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 542 870 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 532 102 osob ve věku 40–44 let (59,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 105 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 491 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 466 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 406 584 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 395 006 osob ve věku 35–39 let (52,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 908 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 736 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 425 228 osob (56,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 994 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 344 955 osob ve věku 30–34 let (48,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 734 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 397 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 125 osob (52,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 755 995 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 719 120 osob ve věku 16–29 let (48,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 944 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 751 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 804 690 osob (54,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 17. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 141 205 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 120 368 osob ve věku 12–15 let (26,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 198 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 493 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 152 896 osob (33,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 042 022 osob (56,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 891 871 osob (55,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 99 841 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 116 967 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 258 830 osob (58,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 900 817 osob starších 16 let, což je 66,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 771 503 osob (65,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 415 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 316 957 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?