Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 8. 2021

Vytvořeno: 18. 8. 2021 Poslední aktualizace: 28. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 044 025 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 841 140 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 380 769 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,9 %, senioři 60-69 let 16,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,5 % a ostatní 10,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 176 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 355 128 osob ve věku 80 a více let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 607 osob (1,5 %, z toho 351; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 341 osob (6,6 %, z toho 14 091; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 124 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 884 704 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 863 666 osob ve věku 70–79 let (83,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 397 osob (0,8 %, z toho 586; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 763 osob (4,1 %, z toho 29 546; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 935 864 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 535 159 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 520 385 osob ve věku 65–69 let (77,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 959 osob (0,6 %, z toho 197; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 716 osob (2,8 %, z toho 12 915; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 834 osob (83,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 460 317 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 444 754 osob ve věku 60–64 let (71,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 265 osob (0,7 %, z toho 118; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 053 osob (2,4 %, z toho 10 434; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 635 osob (76,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 144 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 454 033 osob ve věku 55–59 let (67,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 047 osob (0,9 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 737 osob (2,3 %, z toho 9 860; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 928 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 299 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 447 824 osob ve věku 50–54 let (64,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 837 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 560 osob (2,1 %, z toho 7 986; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 696 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 583 028 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 552 720 osob ve věku 45–49 let (62,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 360 osob (1,1 %, z toho 89; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 286 osob (1,7 %, z toho 6 384; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 607 674 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 526 804 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 493 099 osob ve věku 40–44 let (55,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 364 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 298 osob (1,7 %, z toho 5 606; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 466 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 390 399 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 353 437 osob ve věku 35–39 let (46,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 013 osob (1,5 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 317 osob (1,8 %, z toho 3 584; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 414 729 osob (55,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 340 165 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 297 415 osob ve věku 30–34 let (41,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 171 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 858 osob (1,9 %, z toho 3 415; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 366 194 osob (50,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 700 826 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 557 723 osob ve věku 16–29 let (37,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 942 osob (2,0 %, z toho 64; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 280 osob (2,1 %, z toho 3 526; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 762 048 osob (51,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 17. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 111 119 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 24,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 40 584 osob ve věku 12–15 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 640 osob (2,8 %, z toho 40; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 867 osob (1,9 %, z toho 25; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 132 626 osob (29,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 841 140 osob (54,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 380 768 osob (50,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 121 757 osob (1,1 %, z toho 1 833; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 239 167 osob (2,2 %, z toho 107 397; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 202 064 osob (58,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 841 140 osob starších 16 let, což je 65,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 380 769 osob (60,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 445 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 127 625 osob:

  • 20 743 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 36 204 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 060 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 690 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 804 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 124 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 277 907 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?