Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 7. 2021

Vytvořeno: 18. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 484 145 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 383 091 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 209 734 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,8 %, senioři 80+ 6,6 %, senioři 70-79 let 16,8 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 7,4 % a ostatní 5,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 395 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 344 027 osob ve věku 80 a více let (76,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 181 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 591 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 167 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 868 020 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 818 352 osob ve věku 70–79 let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 114 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 47 694 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 926 828 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 521 379 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 478 662 osob ve věku 65–69 let (71,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 388 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 340 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 107 osob (81,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 708 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 403 061 osob ve věku 60–64 let (64,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 146 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 17 295 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 149 osob (75,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 189 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 406 532 osob ve věku 55–59 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 905 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 18 217 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 311 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 352 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 394 487 osob ve věku 50–54 let (57,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 453 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 16 922 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 727 osob (68,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 374 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 471 854 osob ve věku 45–49 let (53,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 917 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 876 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 583 167 osob (66,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 945 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 385 322 osob ve věku 40–44 let (43,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 662 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 788 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 527 395 osob (59,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 743 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 217 023 osob ve věku 35–39 let (28,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 737 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 15 525 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 005 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 298 695 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 41,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 135 700 osob ve věku 30–34 let (18,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 937 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 16 228 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 337 860 osob (47,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 564 728 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 38,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 154 586 osob ve věku 16–29 let (10,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 66 014 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 42 685 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 673 427 osob (45,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 17. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 31 563 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 6,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 127 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 681 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 544 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 81 788 osob (17,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 383 091 osob (50,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 209 733 osob (39,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 225 135 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 282 705 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 890 931 osob (55,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 383 091 osob starších 16 let, což je 60,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 209 734 osob (47,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 60,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 515 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 183 374 osob:

  • 25 478 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 54 485 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 26 506 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 18 630 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 15 187 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 43 088 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 145 895 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?