Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 6. 2021

Vytvořeno: 18. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 018 455 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 697 665 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 399 038 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,6 %, senioři 80+ 8,4 %, senioři 70-79 let 20,5 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,6 %, osoby 40-49 let 10,5 %, osoby 30-39 let 5,5 % a ostatní 2,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 632 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 314 946 osob ve věku 80 a více let (70,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 908 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 31 956 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 496 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 843 692 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 684 211 osob ve věku 70–79 let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 921 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 56 010 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 913 623 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 500 958 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 348 122 osob ve věku 65–69 let (51,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 905 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 25 581 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 535 444 osob (79,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 533 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 260 052 osob ve věku 60–64 let (41,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 273 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 20 561 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 367 osob (72,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 574 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 212 352 osob ve věku 55–59 let (31,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 825 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 324 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 723 osob (68,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 413 942 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 126 433 osob ve věku 50–54 let (18,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 434 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 419 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 795 osob (65,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 504 417 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 57,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 133 891 osob ve věku 45–49 let (15,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 640 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 20 972 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 029 osob (62,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 443 459 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 49,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 112 574 osob ve věku 40–44 let (12,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 036 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 21 668 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 163 osob (55,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 292 491 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 38,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 73 704 osob ve věku 35–39 let (9,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 571 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 897 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 352 959 osob (46,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 225 969 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 31,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 53 267 osob ve věku 30–34 let (7,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 44 279 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 28 661 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 298 909 osob (41,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 272 998 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 18,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 79 486 osob ve věku 16–29 let (5,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 151 194 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 115 512 osob (7,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 704 osob (36,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 697 665 osob (43,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 399 038 osob (22,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 360 986 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 383 561 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 442 212 osob (50,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 697 665 osob starších 16 let, což je 52,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 399 038 osob (27,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 53,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 550 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 331 164 osob:

  • 41 437 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 119 616 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 52 142 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 31 248 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 23 248 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 63 473 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 851 192 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?