Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 17. 5. 2021

Vytvořeno: 18. 5. 2021 Poslední aktualizace: 10. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 217 018 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 130 481 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 112 150 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,3 %, senioři 80+ 12,4 %, senioři 70-79 let 25,6 %, senioři 60-69 let 18,6 %, osoby 50-59 let 14,6 %, osoby 40-49 let 8,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 337 707 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 256 538 osob ve věku 80 a více let (57,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 856 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 38 970 osob (8,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 533 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 778 865 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 75,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 373 180 osob ve věku 70–79 let (35,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 524 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 82 181 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 885 570 osob (85,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 977 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 65,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 53 100 osob ve věku 65–69 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 818 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 43 862 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 503 657 osob (74,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 404 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 55 751 osob ve věku 60–64 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 489 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 35 212 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 415 105 osob (66,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 332 815 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 49,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 68 195 osob ve věku 55–59 let (10,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 523 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 35 242 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 580 osob (61,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 288 236 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 41,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 61 994 osob ve věku 50–54 let (9,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 63 668 osob (9,2 %) má rezervaci termínu očkování a 38 695 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 599 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 240 822 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 27,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 70 749 osob ve věku 45–49 let (8,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 121 066 osob (13,7 %) má rezervaci termínu očkování a 79 195 osob (9,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 441 083 osob (50,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 130 481 osob (29,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 112 150 osob (10,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 358 569 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 511 677 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 000 727 osob (37,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 130 481 osob starších 16 let, což je 35,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 112 150 osob (12,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 599 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 460 003 osob:

  • 67 792 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 202 342 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 70 105 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 494 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 696 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 53 574 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 494 107 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?