Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 2. 2022

Vytvořeno: 18. 2. 2022 Poslední aktualizace: 21. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 304 144 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 934 831 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 826 726 osob očkování dokončeno, u 3 952 094 osob byla podána posilující dávka.
Za 17. 02. 2022 bylo aplikováno 10 679 dávek, z toho 565 (5,3%) dávky inicální (primovakcinace), 2 210 (20,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 7 904 (74,0%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 69 764 dávek, z toho 3 182 (4,6%) dávky inicální (primovakcinace), 13 115 (18,8%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 53 467 (76,6%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,9%, P: 73,2%, 70–79 let O: 90,5%, P: 76,3%, 65–69 let O: 83,8%, P: 67,7%, 60–64 let O: 77,9%, P: 58,7%, 55–59 let O: 77,7%, P: 52,5%, 50–54 let O: 76,3%, P: 47,3%, 45–49 let O: 75,5%, P: 43,2%, 40–44 let O: 66,9%, P: 33,3%, 35–39 let O: 63,1%, P: 26,8%, 30–34 let O: 61,1%, P: 22,8%, 16–29 let O: 64,3%, P: 18,0%, 12–15 let O: 47,1%, P: 3,9%, 5–11 let O: 4,8%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 235 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 402 548 osob ve věku 80 a více let (89,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 041 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 329 osob (92,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 327 797 osob této věkové kategorie, což činí 73,2%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 947 057 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 939 341 osob ve věku 70-79 let (90,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 91 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 942 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 949 090 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 792 591 osob této věkové kategorie, což činí 76,3%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 786 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 563 268 osob ve věku 65–69 let (83,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 80 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 194 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 060 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 455 539 osob této věkové kategorie, což činí 67,7%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 475 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 487 056 osob ve věku 60–64 let (77,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 93 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 959 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 527 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 367 102 osob této věkové kategorie, což činí 58,7%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 703 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 520 614 osob ve věku 55–59 let (77,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 153 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 365 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 221 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 351 278 osob této věkové kategorie, což činí 52,5%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 952 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 527 480 osob ve věku 50–54 let (76,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 264 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 698 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 914 osob (77,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 327 187 osob této věkové kategorie, což činí 47,3%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 481 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 666 292 osob ve věku 45–49 let (75,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 365 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 286 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 675 132 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 381 565 osob této věkové kategorie, což činí 43,2%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 901 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 597 432 osob ve věku 40–44 let (66,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 481 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 686 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 068 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 297 691 osob této věkové kategorie, což činí 33,3%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 463 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 475 064 osob ve věku 35–39 let (63,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 607 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 150 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 220 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 202 009 osob této věkové kategorie, což činí 26,8%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 679 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 439 044 osob ve věku 30–34 let (61,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 798 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 990 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 467 osob (63,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 163 816 osob této věkové kategorie, což činí 22,8%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 978 782 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 955 170 osob ve věku 16–29 let (64,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 081 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 8 147 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 989 010 osob (66,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 267 698 osob této věkové kategorie, což činí 18,0%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 275 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 214 877 osob ve věku 12–15 let (47,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 678 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 594 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 227 547 osob (49,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 17 821 osob této věkové kategorie, což činí 3,9%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 17. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 52 042 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 38 540 osob ve věku 5-11 let (4,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 902 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 5 674 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 60 618 osob (7,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 934 831 osob (64,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 826 726 osob (63,8%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 646 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 37 949 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 982 426 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 882 789 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 788 186 osob (72,7% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 659 514 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 573 309 osob (74,0% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 530 688 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 447 757 osob (74,3% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 301 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 745 476 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?