Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 17. 10. 2021

Vytvořeno: 18. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 17. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 949 505 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 129 288 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 026 992 osob bylo očkování dokončeno, u 42 318 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 978 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 362 484 osob ve věku 80 a více let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 95 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 825 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 898 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 587 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 155 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 248 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 538 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 899 373 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 293 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 159 osob ve věku 65–69 let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 197 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 364 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 854 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 980 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 477 osob ve věku 60–64 let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 298 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 460 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 738 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 114 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 483 160 osob ve věku 55–59 let (72,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 356 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 777 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 247 osob (73,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 239 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 481 226 osob ve věku 50–54 let (69,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 412 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 964 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 615 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 935 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 599 154 osob ve věku 45–49 let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 791 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 524 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 250 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 019 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 542 618 osob ve věku 40–44 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 898 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 844 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 761 osob (61,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 414 547 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 406 182 osob ve věku 35–39 let (53,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 139 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 298 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 984 osob (55,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 749 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 357 375 osob ve věku 30–34 let (49,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 407 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 873 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 029 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 778 887 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 755 982 osob ve věku 16–29 let (50,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 110 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 9 050 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 792 047 osob (53,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 17. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 150 959 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 142 019 osob ve věku 12–15 let (31,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 603 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 113 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 157 675 osob (34,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 129 288 osob (57,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 026 991 osob (56,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 12 554 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 25 805 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 167 647 osob (57,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 129 287 osob starších 12 let, což je 65,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 026 991 osob (64,6 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 978 328 osob starších 16 let, což je 67,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 884 972 osob (66,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 873 642 osob starších 18 let, což je 67,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 783 720 osob (66,6 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 397 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 336 015 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?