Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 9. 2021

Vytvořeno: 17. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 686 158 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 030 442 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 878 332 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 773 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 970 osob ve věku 80 a více let (80,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 312 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 105 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 190 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 892 780 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 881 032 osob ve věku 70–79 let (84,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 431 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 587 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 798 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 802 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 535 425 osob ve věku 65–69 let (79,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 479 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 439 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 720 osob (81,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 768 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 461 763 osob ve věku 60–64 let (73,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 684 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 150 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 602 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 753 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 475 968 osob ve věku 55–59 let (71,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 166 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 251 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 170 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 116 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 472 931 osob ve věku 50–54 let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 020 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 841 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 977 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 597 699 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 587 810 osob ve věku 45–49 let (66,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 176 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 919 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 794 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 931 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 531 004 osob ve věku 40–44 let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 260 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 578 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 769 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 405 737 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 394 000 osob ve věku 35–39 let (52,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 043 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 794 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 574 osob (56,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 075 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 343 822 osob ve věku 30–34 let (47,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 888 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 508 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 471 osob (52,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 753 493 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 715 820 osob ve věku 16–29 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 236 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 050 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 802 779 osob (54,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 16. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 140 515 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 118 782 osob ve věku 12–15 let (26,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 388 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 662 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 152 565 osob (33,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 030 442 osob (56,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 878 327 osob (54,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 102 236 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 118 086 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 250 764 osob (58,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 889 927 osob starších 16 let, což je 66,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 759 545 osob (64,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 413 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 314 422 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?