Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 8. 2021

Vytvořeno: 17. 8. 2021 Poslední aktualizace: 28. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 008 746 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 831 261 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 353 302 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 15,0 %, senioři 60-69 let 16,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,5 % a ostatní 10,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 048 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 354 815 osob ve věku 80 a více let (79,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 614 osob (1,5 %, z toho 351; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 378 osob (6,6 %, z toho 14 122; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 040 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 884 320 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 862 572 osob ve věku 70–79 let (83,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 447 osob (0,8 %, z toho 587; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 870 osob (4,1 %, z toho 29 634; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 935 637 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 534 815 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 519 370 osob ve věku 65–69 let (77,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 993 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 794 osob (2,8 %, z toho 12 988; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 602 osob (82,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 960 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 443 736 osob ve věku 60–64 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 309 osob (0,7 %, z toho 118; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 083 osob (2,4 %, z toho 10 464; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 352 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 665 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 452 828 osob ve věku 55–59 let (67,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 079 osob (0,9 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 792 osob (2,4 %, z toho 9 885; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 536 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 748 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 446 480 osob ve věku 50–54 let (64,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 880 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 578 osob (2,1 %, z toho 8 000; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 206 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 582 267 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 550 820 osob ve věku 45–49 let (62,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 398 osob (1,1 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 302 osob (1,7 %, z toho 6 396; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 606 967 osob (68,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 526 061 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 491 277 osob ve věku 40–44 let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 420 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 341 osob (1,7 %, z toho 5 616; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 822 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 389 656 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 351 337 osob ve věku 35–39 let (46,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 080 osob (1,5 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 297 osob (1,8 %, z toho 3 591; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 414 033 osob (55,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 339 244 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 294 748 osob ve věku 30–34 let (41,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 284 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 864 osob (1,9 %, z toho 3 423; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 365 392 osob (50,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 697 854 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 548 473 osob ve věku 16–29 let (36,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 321 osob (2,0 %, z toho 63; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 238 osob (2,1 %, z toho 3 536; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 759 413 osob (51,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 16. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 109 623 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 24,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 36 845 osob ve věku 12–15 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 740 osob (2,8 %, z toho 40; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 794 osob (1,9 %, z toho 23; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 131 157 osob (28,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 831 261 osob (54,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 353 301 osob (50,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 122 720 osob (1,1 %, z toho 1 830; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 239 418 osob (2,2 %, z toho 107 703; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 193 399 osob (57,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 831 261 osob starších 16 let, což je 65,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 353 302 osob (60,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 449 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 128 432 osob:

  • 20 822 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 36 455 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 230 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 795 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 877 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 253 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 275 384 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?