Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 7. 2021

Vytvořeno: 17. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 442 966 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 373 984 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 177 073 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,8 %, senioři 80+ 6,6 %, senioři 70-79 let 16,9 %, senioři 60-69 let 17,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 7,3 % a ostatní 5,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 334 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 343 875 osob ve věku 80 a více let (76,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 187 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 602 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 123 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 867 775 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 817 587 osob ve věku 70–79 let (78,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 152 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 47 758 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 926 685 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 521 146 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 477 894 osob ve věku 65–69 let (71,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 428 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 371 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 548 945 osob (81,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 451 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 402 178 osob ve věku 60–64 let (64,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 196 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 315 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 468 962 osob (75,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 451 716 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 405 162 osob ve věku 55–59 let (60,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 060 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 18 232 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 008 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 814 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 392 762 osob ve věku 50–54 let (56,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 555 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 16 898 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 267 osob (68,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 574 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 468 760 osob ve věku 45–49 let (53,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 120 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 927 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 582 621 osob (66,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 122 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 380 159 osob ve věku 40–44 let (42,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 885 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 803 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 810 osob (59,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 861 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 46,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 208 434 osob ve věku 35–39 let (27,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 964 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 15 598 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 388 423 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 297 890 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 41,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 129 606 osob ve věku 30–34 let (18,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 151 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 16 324 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 337 365 osob (46,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 561 364 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 37,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 150 533 osob ve věku 16–29 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 66 647 osob (4,5 %) má rezervaci termínu očkování a 42 985 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 670 996 osob (45,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 16. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 30 937 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 6,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 122 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 171 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 21 100 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 80 208 osob (17,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 373 984 osob (50,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 177 072 osob (39,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 225 516 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 283 913 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 883 413 osob (55,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 373 984 osob starších 16 let, což je 60,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 177 073 osob (47,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 60,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 515 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 183 806 osob:

  • 25 518 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 54 600 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 26 579 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 18 686 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 15 252 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 43 171 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 145 172 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?