Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 6. 2021

Vytvořeno: 17. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 897 135 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 657 128 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 316 375 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,7 %, senioři 80+ 8,5 %, senioři 70-79 let 20,7 %, senioři 60-69 let 19,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 10,4 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 5,5 % a ostatní 2,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 154 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 312 806 osob ve věku 80 a více let (69,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 972 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 197 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 323 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 842 139 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 674 070 osob ve věku 70–79 let (64,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 190 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 56 653 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 982 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 482 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 336 377 osob ve věku 65–69 let (50,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 211 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 928 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 621 osob (79,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 127 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 243 519 osob ve věku 60–64 let (38,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 571 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 20 886 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 584 osob (72,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 365 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 191 310 osob ve věku 55–59 let (28,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 179 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 758 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 302 osob (68,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 421 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 117 494 osob ve věku 50–54 let (17,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 855 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 818 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 094 osob (65,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 027 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 130 140 osob ve věku 45–49 let (14,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 460 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 578 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 065 osob (62,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 908 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 49,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 109 532 osob ve věku 40–44 let (12,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 606 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 22 449 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 963 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 287 863 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 38,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 71 663 osob ve věku 35–39 let (9,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 188 osob (5,3 %) má rezervaci termínu očkování a 23 136 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 351 187 osob (46,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 221 257 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 30,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 51 860 osob ve věku 30–34 let (7,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 935 osob (6,4 %) má rezervaci termínu očkování a 29 924 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 297 116 osob (41,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 255 385 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 17,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 77 604 osob ve věku 16–29 let (5,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 155 994 osob (10,5 %) má rezervaci termínu očkování a 121 474 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 853 osob (35,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 657 128 osob (43,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 316 375 osob (21,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 373 161 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 395 801 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 426 090 osob (50,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 657 128 osob starších 16 let, což je 52,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 316 375 osob (26,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 53,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 555 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 339 577 osob:

  • 42 665 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 123 801 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 53 248 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 31 774 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 23 661 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 428 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 841 482 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?