Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 16. 5. 2021

Vytvořeno: 17. 5. 2021 Poslední aktualizace: 4. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 139 123 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 058 678 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 105 168 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,3 %, senioři 80+ 12,6 %, senioři 70-79 let 26,0 %, senioři 60-69 let 18,7 %, osoby 50-59 let 14,3 %, osoby 40-49 let 7,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 337 022 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 255 298 osob ve věku 80 a více let (57,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 947 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 39 134 osob (8,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 103 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 775 675 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 371 143 osob ve věku 70–79 let (35,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 630 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 82 546 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 883 851 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 432 046 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 64,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 52 252 osob ve věku 65–69 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 077 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 43 737 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 860 osob (74,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 348 243 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 55,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 55 253 osob ve věku 60–64 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 670 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 34 943 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 856 osob (65,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 325 063 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 48,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 67 740 osob ve věku 55–59 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 44 764 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 34 625 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 404 452 osob (60,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 274 957 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 39,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 61 548 osob ve věku 50–54 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 72 921 osob (10,6 %) má rezervaci termínu očkování a 37 265 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 143 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 210 012 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 23,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 70 238 osob ve věku 45–49 let (8,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 128 637 osob (14,6 %) má rezervaci termínu očkování a 61 031 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 680 osob (45,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 058 678 osob (28,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 105 168 osob (10,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 357 810 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 370 794 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 787 282 osob (35,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 058 678 osob starších 16 let, což je 34,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 105 168 osob (12,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 602 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 461 315 osob:

  • 68 131 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 203 407 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 70 481 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 548 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 577 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 53 171 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 486 902 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?