Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 10. 2021

Vytvořeno: 17. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 946 952 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 128 019 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 026 034 osob bylo očkování dokončeno, u 41 504 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 964 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 362 468 osob ve věku 80 a více let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 95 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 798 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 857 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 565 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 145 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 234 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 523 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 899 322 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 261 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 129 osob ve věku 65–69 let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 182 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 350 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 793 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 939 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 446 osob ve věku 60–64 let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 293 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 438 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 670 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 041 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 483 101 osob ve věku 55–59 let (72,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 344 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 763 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 148 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 140 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 481 153 osob ve věku 50–54 let (69,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 394 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 942 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 476 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 824 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 599 071 osob ve věku 45–49 let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 763 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 482 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 069 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 911 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 542 528 osob ve věku 40–44 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 889 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 788 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 588 osob (61,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 414 423 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 406 108 osob ve věku 35–39 let (53,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 141 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 243 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 807 osob (55,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 620 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 357 272 osob ve věku 30–34 let (49,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 388 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 824 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 832 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 778 501 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 755 672 osob ve věku 16–29 let (50,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 022 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 811 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 791 334 osob (53,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 16. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 150 829 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 141 940 osob ve věku 12–15 let (31,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 506 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 951 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 157 286 osob (34,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 128 019 osob (57,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 026 033 osob (56,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 12 251 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 25 086 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 165 356 osob (57,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 128 018 osob starších 12 let, což je 65,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 026 033 osob (64,6 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 977 189 osob starších 16 let, což je 67,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 884 093 osob (66,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 872 553 osob starších 18 let, což je 67,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 782 871 osob (66,6 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 397 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 335 722 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?