Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 9. 2021

Vytvořeno: 16. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 674 395 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 025 745 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 870 297 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 653 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 834 osob ve věku 80 a více let (80,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 334 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 123 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 110 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 892 401 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 880 638 osob ve věku 70–79 let (84,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 534 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 639 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 574 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 542 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 535 113 osob ve věku 65–69 let (79,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 516 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 448 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 506 osob (81,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 522 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 461 450 osob ve věku 60–64 let (73,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 705 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 183 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 410 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 459 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 475 544 osob ve věku 55–59 let (71,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 220 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 276 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 955 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 805 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 472 513 osob ve věku 50–54 let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 050 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 889 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 744 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 597 368 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 587 255 osob ve věku 45–49 let (66,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 208 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 954 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 530 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 531 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 530 426 osob ve věku 40–44 let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 303 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 613 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 447 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 405 349 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 393 410 osob ve věku 35–39 let (52,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 097 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 833 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 279 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 356 628 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 343 135 osob ve věku 30–34 let (47,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 947 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 523 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 098 osob (52,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 752 319 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 713 692 osob ve věku 16–29 let (48,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 347 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 050 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 801 716 osob (54,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 15. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 139 961 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 117 174 osob ve věku 12–15 let (25,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 597 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 610 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 152 168 osob (33,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 025 538 osob (56,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 870 184 osob (54,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 103 011 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 118 339 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 246 888 osob (58,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 885 577 osob starších 16 let, což je 66,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 753 010 osob (64,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 415 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 313 366 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?