Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 8. 2021

Vytvořeno: 16. 8. 2021 Poslední aktualizace: 28. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 966 257 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 821 152 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 319 061 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 15,0 %, senioři 60-69 let 16,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,5 % a ostatní 10,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 948 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 354 551 osob ve věku 80 a více let (79,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 634 osob (1,5 %, z toho 351; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 385 osob (6,6 %, z toho 14 145; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 967 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 883 954 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 861 484 osob ve věku 70–79 let (83,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 476 osob (0,8 %, z toho 593; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 966 osob (4,1 %, z toho 29 699; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 935 396 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 534 535 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 518 351 osob ve věku 65–69 let (77,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 045 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 833 osob (2,8 %, z toho 13 016; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 413 osob (82,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 591 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 442 558 osob ve věku 60–64 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 343 osob (0,7 %, z toho 118; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 133 osob (2,4 %, z toho 10 499; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 067 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 203 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 451 430 osob ve věku 55–59 let (67,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 154 osob (0,9 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 834 osob (2,4 %, z toho 9 906; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 191 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 240 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 444 888 osob ve věku 50–54 let (64,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 968 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 605 osob (2,1 %, z toho 8 015; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 813 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 581 526 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 548 564 osob ve věku 45–49 let (62,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 507 osob (1,1 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 342 osob (1,7 %, z toho 6 410; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 606 375 osob (68,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 271 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 488 743 osob ve věku 40–44 let (54,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 520 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 356 osob (1,7 %, z toho 5 633; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 147 osob (61,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 388 877 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 348 629 osob ve věku 35–39 let (46,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 202 osob (1,5 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 292 osob (1,8 %, z toho 3 599; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 413 371 osob (54,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 338 249 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 291 336 osob ve věku 30–34 let (40,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 523 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 870 osob (1,9 %, z toho 3 434; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 364 642 osob (50,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 694 492 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 46,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 535 732 osob ve věku 16–29 let (36,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 135 osob (2,1 %, z toho 57; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 293 osob (2,1 %, z toho 3 558; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 756 920 osob (51,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 15. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 108 266 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 23,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 32 794 osob ve věku 12–15 let (7,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 934 osob (2,8 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 699 osob (1,9 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 129 899 osob (28,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 821 152 osob (54,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 319 060 osob (49,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 124 596 osob (1,2 %, z toho 1 821; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 239 690 osob (2,2 %, z toho 107 953; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 185 438 osob (57,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 821 152 osob starších 16 let, což je 65,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 319 061 osob (59,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 450 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 129 110 osob:

  • 20 882 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 36 621 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 338 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 886 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 924 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 459 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 273 247 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?