Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 7. 2021

Vytvořeno: 16. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 346 397 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 346 178 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 106 181 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,8 %, senioři 80+ 6,7 %, senioři 70-79 let 17,0 %, senioři 60-69 let 17,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,1 %, pracovníci ve školství 3,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 7,1 % a ostatní 5,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 125 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 343 141 osob ve věku 80 a více let (76,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 186 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 691 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 002 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 866 874 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 814 227 osob ve věku 70–79 let (78,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 249 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 48 112 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 926 235 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 520 354 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 474 787 osob ve věku 65–69 let (70,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 520 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 625 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 548 499 osob (81,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 443 416 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 399 320 osob ve věku 60–64 let (63,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 470 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 589 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 468 475 osob (74,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 450 270 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 401 622 osob ve věku 55–59 let (60,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 524 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 18 493 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 287 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 443 202 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 64,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 388 511 osob ve věku 50–54 let (56,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 053 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 17 169 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 424 osob (68,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 130 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 61,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 460 568 osob ve věku 45–49 let (52,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 960 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 236 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 581 326 osob (65,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 711 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 54,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 366 601 osob ve věku 40–44 let (41,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 656 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 280 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 647 osob (58,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 438 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 46,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 194 986 osob ve věku 35–39 let (25,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 910 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 16 030 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 378 osob (51,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 295 302 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 41,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 119 658 osob ve věku 30–34 let (16,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 200 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 16 845 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 336 347 osob (46,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 553 415 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 37,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 142 644 osob ve věku 16–29 let (9,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 68 386 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 45 549 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 667 350 osob (44,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 15. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 26 941 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 5,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 115 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 883 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 23 719 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 77 543 osob (17,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 346 178 osob (50,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 106 180 osob (38,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 230 997 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 292 338 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 869 513 osob (54,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 346 178 osob starších 16 let, což je 60,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 106 181 osob (46,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 60,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,2 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 521 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 189 313 osob:

  • 25 942 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 56 493 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 27 691 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 19 268 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 15 641 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 44 278 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 132 012 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?