Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 15. 5. 2021

Vytvořeno: 16. 5. 2021 Poslední aktualizace: 4. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 110 171 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 030 967 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 103 893 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,4 %, senioři 80+ 12,7 %, senioři 70-79 let 26,2 %, senioři 60-69 let 18,7 %, osoby 50-59 let 14,2 %, osoby 40-49 let 7,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,1 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 336 743 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 254 864 osob ve věku 80 a více let (56,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 067 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 39 204 osob (8,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 014 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 774 411 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 74,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 370 831 osob ve věku 70–79 let (35,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 056 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 82 762 osob (8,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 883 229 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 290 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 64,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 52 131 osob ve věku 65–69 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 689 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 43 988 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 967 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 346 131 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 55,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 55 184 osob ve věku 60–64 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 374 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 35 049 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 410 554 osob (65,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 321 473 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 48,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 67 687 osob ve věku 55–59 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 46 448 osob (6,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 506 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 427 osob (60,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 268 587 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 38,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 61 496 osob ve věku 50–54 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 75 981 osob (11,0 %) má rezervaci termínu očkování a 37 445 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 013 osob (55,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 199 861 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 22,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 70 157 osob ve věku 45–49 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 128 545 osob (14,6 %) má rezervaci termínu očkování a 62 401 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 807 osob (44,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 030 967 osob (28,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 103 893 osob (10,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 364 694 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 372 385 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 768 046 osob (35,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 030 967 osob starších 16 let, což je 34,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 103 893 osob (12,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 601 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 461 111 osob:

  • 68 250 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 203 705 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 70 693 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 660 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 617 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 186 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 486 303 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?