Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 10. 2021

Vytvořeno: 16. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 943 225 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 126 641 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 024 427 osob bylo očkování dokončeno, u 40 254 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 956 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 362 456 osob ve věku 80 a více let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 767 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 811 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 539 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 107 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 217 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 504 osob (0,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 899 260 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 230 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 089 osob ve věku 65–69 let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 160 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 344 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 734 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 900 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 402 osob ve věku 60–64 let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 268 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 434 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 602 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 968 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 483 040 osob ve věku 55–59 let (72,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 323 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 753 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 044 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 056 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 481 051 osob ve věku 50–54 let (69,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 367 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 937 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 360 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 693 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 598 904 osob ve věku 45–49 let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 701 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 465 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 607 859 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 788 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 542 381 osob ve věku 40–44 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 829 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 770 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 387 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 414 266 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 405 950 osob ve věku 35–39 let (53,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 088 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 222 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 576 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 442 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 357 100 osob ve věku 30–34 let (49,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 320 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 782 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 544 osob (51,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 778 101 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 755 133 osob ve věku 16–29 let (50,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 873 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 660 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 790 634 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 15. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 150 701 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 141 813 osob ve věku 12–15 let (31,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 374 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 804 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 156 879 osob (34,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 126 641 osob (57,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 024 426 osob (56,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 11 608 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 24 617 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 162 866 osob (57,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 126 640 osob starších 12 let, což je 65,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 024 426 osob (64,5 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 975 939 osob starších 16 let, což je 67,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 882 613 osob (66,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 871 362 osob starších 18 let, což je 67,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 781 469 osob (66,6 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 335 355 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?