Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 9. 2021

Vytvořeno: 15. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 661 302 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 020 357 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 861 425 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 509 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 689 osob ve věku 80 a více let (80,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 348 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 135 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 992 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 892 054 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 880 239 osob ve věku 70–79 let (84,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 588 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 670 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 312 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 308 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 534 818 osob ve věku 65–69 let (79,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 522 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 473 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 303 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 281 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 461 133 osob ve věku 60–64 let (73,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 719 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 223 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 223 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 143 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 475 134 osob ve věku 55–59 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 239 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 316 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 698 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 464 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 472 013 osob ve věku 50–54 let (68,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 063 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 894 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 421 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 596 972 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 586 651 osob ve věku 45–49 let (66,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 208 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 8 004 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 184 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 134 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 529 778 osob ve věku 40–44 let (59,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 301 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 665 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 100 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 954 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 392 752 osob ve věku 35–39 let (52,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 057 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 942 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 953 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 356 152 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 342 397 osob ve věku 30–34 let (47,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 940 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 576 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 668 osob (52,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 750 946 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 711 233 osob ve věku 16–29 let (47,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 288 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 249 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 800 483 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 139 229 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 115 475 osob ve věku 12–15 let (25,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 865 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 600 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 151 694 osob (33,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 020 146 osob (56,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 861 312 osob (54,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 103 291 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 118 943 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 242 380 osob (58,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 880 917 osob starších 16 let, což je 66,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 745 837 osob (64,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 418 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 312 180 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?