Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 8. 2021

Vytvořeno: 15. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 953 169 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 818 272 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 308 083 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 15,0 %, senioři 60-69 let 16,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,5 % a ostatní 10,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 934 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 354 483 osob ve věku 80 a více let (79,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 631 osob (1,5 %, z toho 351; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 387 osob (6,6 %, z toho 14 152; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 952 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 883 904 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 861 272 osob ve věku 70–79 let (82,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 471 osob (0,8 %, z toho 593; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 976 osob (4,1 %, z toho 29 720; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 935 351 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 534 472 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 518 114 osob ve věku 65–69 let (77,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 042 osob (0,6 %, z toho 196; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 844 osob (2,8 %, z toho 13 036; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 358 osob (82,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 539 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 442 276 osob ve věku 60–64 let (70,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 327 osob (0,7 %, z toho 118; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 137 osob (2,4 %, z toho 10 516; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 003 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 083 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 450 964 osob ve věku 55–59 let (67,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 126 osob (0,9 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 827 osob (2,4 %, z toho 9 921; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 036 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 098 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 444 422 osob ve věku 50–54 let (64,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 945 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 601 osob (2,1 %, z toho 8 023; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 644 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 581 310 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 547 831 osob ve věku 45–49 let (62,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 484 osob (1,1 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 332 osob (1,7 %, z toho 6 422; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 606 126 osob (68,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 014 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 487 919 osob ve věku 40–44 let (54,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 543 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 317 osob (1,7 %, z toho 5 637; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 874 osob (61,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 388 602 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 347 684 osob ve věku 35–39 let (46,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 205 osob (1,5 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 306 osob (1,8 %, z toho 3 605; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 413 113 osob (54,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 337 972 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 290 300 osob ve věku 30–34 let (40,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 495 osob (1,7 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 848 osob (1,9 %, z toho 3 436; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 364 315 osob (50,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 693 636 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 46,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 530 911 osob ve věku 16–29 let (35,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 967 osob (2,1 %, z toho 57; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 214 osob (2,1 %, z toho 3 561; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 755 817 osob (50,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 107 708 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 23,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 31 906 osob ve věku 12–15 let (7,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 034 osob (2,9 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 605 osob (1,9 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 129 347 osob (28,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 818 272 osob (54,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 308 082 osob (49,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 124 425 osob (1,2 %, z toho 1 822; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 239 474 osob (2,2 %, z toho 108 068; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 182 171 osob (57,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 818 272 osob starších 16 let, což je 65,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 308 083 osob (59,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 451 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 129 233 osob:

  • 20 891 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 36 646 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 358 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 905 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 939 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 494 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 273 193 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?