Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 6. 2021

Vytvořeno: 15. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 661 039 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 566 235 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 166 731 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,8 %, senioři 80+ 8,8 %, senioři 70-79 let 21,1 %, senioři 60-69 let 19,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 10,1 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 5,3 % a ostatní 2,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 214 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 308 799 osob ve věku 80 a více let (69,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 035 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 665 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 914 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 838 476 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 653 286 osob ve věku 70–79 let (62,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 630 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 58 193 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 911 299 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 496 315 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 312 196 osob ve věku 65–69 let (46,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 752 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 26 827 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 894 osob (79,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 954 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 208 008 osob ve věku 60–64 let (33,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 037 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 21 732 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 450 723 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 418 955 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 152 673 osob ve věku 55–59 let (22,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 442 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 22 784 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 456 181 osob (68,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 408 896 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 110 893 osob ve věku 50–54 let (16,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 219 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 869 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 984 osob (64,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 496 651 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 124 053 osob ve věku 45–49 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 332 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 23 168 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 151 osob (61,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 540 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 48,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 104 587 osob ve věku 40–44 let (11,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 727 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 24 530 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 797 osob (55,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 277 106 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 36,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 68 512 osob ve věku 35–39 let (9,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 846 osob (5,8 %) má rezervaci termínu očkování a 26 360 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 347 312 osob (46,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 208 630 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 29,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 49 537 osob ve věku 30–34 let (6,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 50 225 osob (7,0 %) má rezervaci termínu očkování a 34 483 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 293 338 osob (40,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 218 498 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 14,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 74 187 osob ve věku 16–29 let (5,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 154 155 osob (10,4 %) má rezervaci termínu očkování a 142 659 osob (9,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 515 312 osob (34,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 566 235 osob (42,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 166 731 osob (20,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 385 400 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 434 270 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 385 905 osob (50,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 566 235 osob starších 16 let, což je 51,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 166 731 osob (24,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 52,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 562 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 355 426 osob:

  • 45 002 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 132 869 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 55 286 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 32 779 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 296 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 194 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 808 630 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?